Estructura del Consejo Valenciano de Transparencia

Estructura del Consell Valencià de Transparència

  • Composició:


La Disposició Transitòria 1a de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, disposa que el Consell Valencià de Transparència substitueix al Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i que les persones que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei formen part del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern continuaran en el seu actual règim jurídic fins a la conclusió del seu període de mandat i el nomenament dels nous membres del Consell Valencià de Transparència.

 

Així mateix, segons l'apartat segon de la Disposició Final 3a de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, l'article 49, referit a la composició i estatut personal del Consell Valencià de Transparència, entrarà en vigor en el moment en què finalitze el període de mandat de les persones integrants del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i es nomenen els membres del Consell Valencià de Transparència. 

 

  • Nota:

Es recoma enviar en còpia a l'adreça conselldetransparencia@gva.es, en cas d'enviar comunicacions a l'adreá del membres del Consell de Transparència.

 

Visualització de contingut web

Ricardo García Macho

President

Ricardo García MachoRicardo García Macho és catedràtic de Dret Administratiu en la Facultat de Dret de la Universitat UJI de Castelló. Doctor en Dret per la Universitat de Salamanca en 1981, de la qual va ser Professor Titular des de 1984 fins a 1994.

Ha realitzat diverses estades d'investigació en l'Institut de Dret Públic de la Universitat de Bonn, en el Departament de Dret Públic de la Facultat de Dret de la Universitat de Florència, en l'Institut d'Investigació de la Universitat de Ciències de l'Administració d'Speyer i en el Centre d'Investigació de Dret Públic de la Universitat de Mont-real. Per a això, ha rebut beques del DAAD alemany, Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Itàlia, de la Generalitat Valenciana, i Salvador de Madariaga del Govern espanyol.

Ha sigut lletrat del Tribunal Constitucional entre els anys 1997-1999 i magistrat suplent del Tribunal Superior de Justícia, Sala Contenciosa Administrativa, de la Comunitat Valenciana. Ha sigut investigador principal de set projectes d'investigació sobre temes com "Protecció del Medi Ambient", "Dret Administratiu de la Informació i Administració transparent", "Dret Públic, transparència i ordenació econòmica", o bé "Federalisme, Democràcia multinivell i Participació", concedits per la Fundació Bancaixa, Generalitat Valenciana, Ministeri de Ciència i Innovació i Ministeri d'Economia i Competitivitat.

És membre de l'Associació europea Societas Iuris Publici Europaei (SIPE), de l'Associació Hispà-italiana de Dret Administratiu i de l'Associació Espanyola de Dret Administratiu. S'ha ocupat de diversos temes d'investigació sobre Drets fonamentals socials, Fonts del Dret Administratiu, Ocupació Pública, Contractació Pública, Procediment administratiu i Justícia administrativa, i en els últims temps sobre Dret de la Informació i transparència, Democràcia i participació, i Ordenació econòmica i transparència. Compta amb publicacions internacionals aparegudes a Alemanya, França, Brasil o Argentina.

Ha dirigit diversos treballs d'investigació i tesis doctorals.


Adreça electrònica: garcia_ricmac@gva.es
Nomenament:
DOGV nº 7682 de 21/12/2015

Visualització de contingut web

Emilia Bolinches Ribera

Vocal

Emília Bolinches RiberaEmília Bolinches Ribera, nascuda a Carcaixent (Ribera Alta) i veïna de València, estudia Periodisme (títol de periodista en 1972), i és llicenciada en Filologia Moderna (anglés i francés) per la Universitat de València en 1978.

Ha treballat com a periodista des de 1971 fins a 2008, any en què es jubila, en premsa escrita (diaris Tele-Express de Barcelona, El Independiente de Madrid i Diari de València; setmanaris València-Fruits i València Setmanal; i revistes com Interviu, Temps, Diners, Viatjar i Saó, entre altres), ràdio (Ràdio Popular, Radiocadena Espanyola i Ràdio 9), i televisió (TVE-Aitana i TVV-Canal 9). Actualment col·labora ocasionalment en diaris de paper, publicacions digitals i xarxes socials. Pertany a la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere i a la Xarxa Estatal de Dones Periodistes, i també a la Unió de Periodistes Valencians, de què és sòcia fundadora.

 

En l'àmbit acadèmic va impartir classes en línia des del curs 2006/2007 al 2010/2011, en la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, sobre la relació entre la ciutadania organitzada i els mitjans de comunicació.

 

Des de 2004 fins a 2014 va formar part com a Observadora Internacional Electoral de diverses missions per a cobrir els comicis presidencials i parlamentaris de Bolívia, Equador, Mèxic, Nicaragua, Paraguai, República de Moldàvia i Veneçuela.

 

Imparteix conferències en fòrums universitaris i ciutadans i publica assajos sobre política internacional, comunicació, transparència i participació ciutadana, feminisme, ciutadania i Drets Humans.

 

La Universitat de València, li va publicar en 2013 la biografia: "Pilar Soler, rebel amb causes", clar referent per al feminisme valencià. En l'actualitat prepara un llibre de contes, i un altre sobre la transformació del poble de pescadors i mariners de Benidorm en l'empori turístic d'avui.

 

Manté contacte amb organitzacions socials i ONG com ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació), de la qual és sòcia fundadora i vicepresidenta, l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Valencians pel Canvi, Amnistia Internacional, Green Peace, Mostra Viva del Mediterrani, Creu Roja i Menuts del món de què també és sòcia fundadora, amb les quals col·labora habitualment en la defensa ciutadana dels seus objectius.

Adreça electrònica: bolinches_emi@gva.es
Nomenament:
DOGV nº 7682 de 21/12/2015

Visualització de contingut web

Lorenzo Cotino Hueso

Vocal

Lorenzo Cotino Hueso

 Lorenzo Cotino Hueso, www.cotino.es, Catedràtic de Dret constitucional de la Universitat de València, magistrat suplent del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (contenciós-administratiu) des de 2000. És doctor i llicenciat en Dret (UVEG), Màster en l'especialitat de drets fonamentals a Barcelona (ESADE), Llicenciat i Diplomat d'Estudis Avançats de Ciències polítiques (UNED).

Ha escrit o coordinat 16 llibres, autor de 123 articles científics o capítols de llibre i més de 200 ponències o comunicacions en congressos o seminaris nacionals i internacionals. Ha rebut premis d'investigació nacionals

Ha rebut premis d'investigació nacionals (INAP, Ministeri de Defensa, Exèrcit, Ciutat de les Ciències) , així com Premi Extraordinari de Doctorat.

Professor invitat en Konstanz (Alemanya) des de 2004 i de diverses universitats colombianes (Prof. Honorari Universitat Nacional de Colòmbia), amb estades d'investigació també en Utrech (Països Baixos) i Virginia (Estats Units). Dirigix la Xarxa www.derechotics.com, i els seus últims anys destaca per la publicació i coordinació de monografies i articles sobre el Dret de les TICs, privacitat, govern obert i transparència, matèria en què ha dirigit i dirigeix actualment projectes nacionals d'investigació.

 

Adreça electrònica: cotino_lor@gva.es
Nomenament: 
DOGV nº 7682 de 21/12/2015

The selected web content no longer exists.

Visualització de contingut web

Sofía García Solís

Vocal

Ricardo García MachoSofía García Solís, es Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia (1987). Tras la licenciatura, realizo el Curso de Prácticas Jurídicas en el ICAV (1987/1988).

Ha sido miembro de la Sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Valencia.

Desde 1988

Abogada en ejercicio. Especialista en Derecho Laboral y Derecho Administrativo.

Asesora de las Federaciones del Área Pública del Sindicato CCOO-PV (Sanidad, Enseñanza y Administración Pública)


En los 30 años de ejercicio profesional, ha asumido el asesoramiento, la representación y defensa en los Juzgados y Tribunales de Justicia de los asuntos relacionados con el personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como el asesoramiento al sindicato en cuestiones jurídicas y la defensa de sus intereses ante los juzgados y Tribunales.

Dada su condición de miembro de la Sección de Derecho Administrativo del ICAV, ha tenido la oportunidad de participar en conferencias organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Valencia.

Ha participado en numerosas jornadas, cursos y seminarios sobre Derecho Laboral y Derecho Administrativo organizados por el Sindicato CCOO dentro de su programa de Cursos de Formación.

Ha asistido a numerosas jornadas de estudio sobre la gestión y organización de las Administraciones Públicas, en las que se han tratado, entre otras cuestiones, los Planes de Ordenación de Recursos Humanos, la reversión de los contratos públicos a la luz de la Ley de Contratos del Sector Público, los Planes de Igualdad en el ámbito de la Administración Pública, el estudio de las Directivas Comunitarias aplicables al personal al servicio de las Administraciones, la OIT y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los efectos laborales de la nueva regulación de protección de datos personales, su tratamiento y sistemas de control, en relación con el derecho de información. Además de cursos relacionados con normas de función pública estatales, autonómicas y locales y la jurisprudencia de los Tribunales en relación con el personal al servicio de la Administración (personal funcionario, laboral y estatutario).

 

Correo electrónico: garcia_sofsol@gva.es