Obsequis

En aquesta secció pot consultar el llistat d'obsequis dels membres del Consell Valencià de Transparència.
 
No s'han registrat obsequis.
 
Font: dades obtingudes a partir de la persona que ostenta la presidència del Consell de Transparència.
Data de creació: gener 2019.
Periodicitat: quinzenal.
Data actualització: gener 2019.