Viatges

En aquesta secció pot consultar el llistat de viatges dels membres del Consell Valencià de Transparència.

28/09/2018 Assistència al Congrés Internacional de Transparència a Cadis.

Cost:

Despeses per dietes, allotjament i transport: 625,97 €.

17/12/2018 Assistència reunió en el CTBG a Madrid.

Cost:

Despeses per dietes, allotjament i transport: 340,58 €.

14/03/2019 Assistència com a ponent en el "Seminari Lobbies en el Govern Obert" organitzat per la UAM Madrid.

Cost:

Despeses per dietes i transport: 299,05 €

08/05/2019 Assistència reunió en el CTBG de l'Estat a Madrid.

Cost:

Despeses per dietes i transport: 267,05 €